Η σχολή του Bauhaus

Το όνομα Bauhaus προκύπτει από το συνδυασμό των γερμανικών λέξεων "bau" (κτίριο) και "haus" (σπίτι) και αποτελεί το κίνημα στο οποίο πρωτοστάτησαν οι αρχιτέκτονες Walter Gropius, Hannes Meyer και Ludwig Mies Van der Rohe και είχε βαθύ αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα.

Η σχολή Bauhaus ιδρύθηκε στη Weimar το 1919 από τον Gropius, το 1925 η έδρα της μεταφέρθηκε στο Dessau υπό τη διεύθυνση του Meyer και το 1932-33 λειτούργησε υπό τον Mies Van Der Rohe στο Βερολίνο.
Τα κτίρια που ανεγέρθηκαν στις προδιαγραφές του Gropius και του Meyer και φιλοξένησαν τις σχολές στη Weimar και στο Dessau είναι σήμερα καταχωρημένα ως UNESCO World Sites για την κληρονομιά τους ως "θεμελιώδεις εκπρόσωποι του Κλασσικού Μοντερνισμού" με "συνεπές καλλιτεχνικό μεγαλείο" ενώ είναι " σημαντικά μνημεία όχι μόνο για την τέχνη και τον πολιτισμό, αλλά και για τις «ιστορικές ιδέες του 20ού αιώνα».

video: BauhausMovement
www.bauhaus-dessau.de

No Comments Yet.